fbpx

Privātuma Politika

“Ice Academy”, (turpmāk – Pārzinis).

Privātuma politikas mērķis

Šī privātuma politika izskaidro, kādā veidā Pārzinis apstrādā personas datus un sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk- Regula).

Pārzinis veic darbību Latvijā un izpilda Regulas prasības Latvijā.

Kādus personas datus un kādam nolūkam apstrādā Pārzinis?

Ar mājas lapas www.iceacademy.lv starpniecību Pārzinis iegūst:

 

  • e-pasta adresi un / vai telefona numuru, kas tiek izmantoti saziņai ar klientu vai potenciālo klientu

Nosūtot personas datus Pārzinim, datu pārraides savienojums tiek šifrēts.

Pārzinis neapstrādā īpašās kategorijas personas datus par klientiem.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 

  • Pārzinis atsevišķos gadījumos nodod personas datus apstrādātājam (e-pastu serveris), kā arī var sniegt informāciju likumā noteiktos gadījumos valsts iestādēm vai amatpersonām.

Personas datu glabāšana

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 

  • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
  • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Izmaiņas Privātuma politikā

Šī ir privātuma politikas dokumenta versija Nr.2020/01.

Sabiedrība tiesīgs mainīt šo privātuma politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.